Thùng rác 80 lít bánh xe

Thùng rác nhựa HDPE 80 lít bánh xe

Mã: HDPE-80
Màu sắc: Xanh, Vàng