Thùng rác đạp chân inox 8L

Thùng rác inox đạp chân 8 lít

Mã: A-8
Kích thước: (Ø)225mm x (H)330mm