Thùng rác nhựa composite 120L

Thùng rác nhựa composite 120 lít

Mã: NE-120
Màu sắc: Tùy chọn