Thùng rác nhựa HDPE 1100L

Thùng rác nhựa HDPE 1100L bánh xe

Mã: HDPE-1100
Màu sắc: Xanh