Thùng rác treo đơn composite

Thùng rác composite treo đơn 80 lít

Mã: NE-80CD
Màu sắc: Tùy chọn